JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2024 :: Prijava Učešća

PočetnaPrijavaPrijava učešća
Registracija

Prijava učešća (svi učesnici sem ORS-a)

Važno! Za prijavu učešća, potrebno je da popunite online formu u nastavku, isključivo sa podacima lekara/učesnika (ne unositi podatke osobe koja je u ime učesnika vršila prijavu, a pogotovu ne unositi e-mail koji ne pripada učesniku). Nakon slanja prijave, stići će potvrda o registraciji na e-mail adresu iz prijave.

Detalje o kotizaciji i smeštaju možete pogledati ovde.

Učesnici ORS-a se prijavljuju putem ovog linka.

LIČNI PODACI*
KOTIZACIJA / KONGRESNI PAKET*
KOTIZACIJA (bez smeštaja, za sve učesnike sem ORS-a)

Za učešće u radu Kongresa za sve one koji ne koriste paket aranžman predviđena je kotizacija koja obuhvata kongresni materijal i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, kafe pauze, radne ručkove, zajedničku večeru i sertifikat.

Kongresni paket sa uključenom kotizacijom za lekare

Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa 4* (Radison Park / Ambasador / New City / Art Loft / King Bo / Zen), kongresni materijal i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, kafe pauze, radne ručkove, zajedničku večeru i sertifikat.

Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa 3* (Eter / Marica / The Regent Club / Sole), kongresni materijal i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, kafe pauze, radne ručkove, zajedničku večeru i sertifikat.

Kongresni paket za predstavnike farmaceutskih kuća

Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa 4* (Radison Park / Ambasador / New City / Art Loft / King Bo / Zen), kongresni materijal i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, kafe pauze, radne ručkove, zajedničku večeru i sertifikat.

Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa 3* (Eter / Marica / The Regent Club / Sole), kongresni materijal i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, kafe pauze, radne ručkove, zajedničku večeru i sertifikat.

PREVOZ AUTOBUSOM (opciono)

Za učesnike Kongresa biće organizovan autobuski prevoz

Minimalan broj putnika za realizaciju prevoza je 40 osoba po autobusu. Ukoliko se prijavi manji broj od navedenog agencija zadržava pravo otkaza organizovanog prevoza. Poslednji rok za prijavu učesnika na prevozu je 20 dana pre početka kongresa.

NAČIN PLAĆANJA*
Molimo Vas da proverite tačnost podataka koje ste uneli u registracionu prijavu*

* Obavezno polje
Na osnovu prijave izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu.
PDV se ne iskazuje na osnovu člana 35. Stav 7 Zakona o PDV.
Organizator zardžava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu
Uslovi otkaza su definisani Opštim uslovima putovanja turističke agencije Mondorama doo Niš.