JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2024
kongres logo

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije [UReS] i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije [ORS] 2024

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2024, održaće se u periodu od 19. do 22. septembra 2024. godine, u hotelu Radisson Park, u Nišu.

Program Kongresa biće akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa. Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije.Rok za prijavu sažetka je 15. jun 2024. godine. Slanje sažetka vrši se preko kongresnog sajta.

Organizator kongresa:

UReS logo
Udruženje reumatologa Srbije
Resavska 69
Sime Igumanova 2-4
11000 Beograd
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Bojana Stamenković
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Jelena Vojinović
ORS logo
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
website: www.ors.rs
Predsednik udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Mondorama logo
Tehnički organizator kongresa
Mondorama doo Niš
TC Dušanov Bazar Lokal 216
18000 Niš
Eli Lilly logo
Zlatni sponzor kongresa
Eli Lilly (Suisse) SA
Vladimira Popovića 38
11070 Beograd
website: www.lilly.com

Kotizacija

Detalje o kotizaciji
i Kongresnim paketima,
cenu i šta sadrže
možete pogledati ovde.

PLAĆANJE

Uplatu možete izvršiti preko agencije
Mondorama doo Niš,
TC Dušanov Bazar Lokal 216,
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.

ORS

21-22 septembar 2024.
Prijava ORS učesnika
moguća je samo online
registracijom na kongresnom sajtu.