JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2024 :: Naučni Odbor

Naučni odbor

Jelena Vojinović
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Jelena Vojinović
Sekretar
Dr Ivana Aleksić
Sekretar
Dr Jelena Čolić

Članovi:

Prof. dr Ksenija Bošković
Prof. dr Tatjana Ilić
Doc. dr Ivica Jeremić
Doc. dr Predrag Ostojić
Doc. dr Slavica Pavlov Dolijanović
Prof. dr Milan Petronijević
Prof. dr Goran Radunović
Prof. dr Gorica Ristić
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica
Prof. dr Bojana Stamenković
Prof. dr Sonja Stojanović
Doc. dr Jelena Svorcan Zvekić
Prof. dr Aleksandra Tomić Lučić
Doc. dr Valentina Živković
Doc. dr Mirjana Zlatković Švenda