JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2024 :: Prijava Sažetaka

PočetnaPrijavaPrijava sažetaka
Registracija

Prijava sažetka

Važno! Pre slanje sažetka, molimo Vas da (ukoliko niste) obavezno popunite prijavu za učešće. Da bi ste prijavili sažetak, potrebno je da popunite online formu u nastavku. Nakon slanja sažetka, dobićete potvrdu na e-mail adresu iz prijave.

Rok za prijavu sažetka je 15. jun 2024. godine. Uputstvo za pisanje sažetka možete naći ovde.

INFORMACIJE O AUTORU*
INFORMACIJE O SAŽETKU*

Rok za prijavu sažetka je 15. jun 2024. godine.
Molimo Vas da pre slanje sažetka pogledate uputstvo kako pisati i šta sažetak treba da sadrži. Uputstvo za pisanje sažetka možete naći ovde.

*

Dozvoljeni tipovi datoteka su:
DOC i DOCX (MS Word 97-2003 i MS Word 2007-2023).
Maksimalna veličina dokumenta je 10MB
.

Molimo Vas da proverite tačnost podataka koje ste uneli*

* Obavezno polje
Rok za prijavu sažetka je 15. jun 2024. godine.